ನರ್ತನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್ ಮುಹೂರ್ತ!

  • 11:25 AM May 26, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ನರ್ತನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್ ಮುಹೂರ್ತ!

ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಂಡೆಮಾಕಳಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲಾಯಿತು.