ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ 89 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ

  • 12:36 PM April 29, 2023
  • bengaluru-urban
Share This :

ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ 89 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ

ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ 89 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ.