ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು: ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ

  • 13:07 PM May 10, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು: ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ

ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ.