ಯಾರೇ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ; ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

  • 15:18 PM April 16, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಯಾರೇ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ; ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಯಾರೇ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ.