ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೆ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ದರೋಡೆ!

  • 15:12 PM April 09, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೆ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ದರೋಡೆ!

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೆ ಕಾರಿನ ಗಾಜು ಒಡೆದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.