ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬೂತ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಸನ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ

  • 08:48 AM May 10, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬೂತ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಾಸನ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ

ಹಾಸನ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬೂತ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ.