ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್

  • 11:09 AM April 17, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್.