ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾರಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ

  • 15:40 PM April 23, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾರಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ

ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹಾರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ.