ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ!

  • 12:36 PM April 16, 2023
  • bengaluru-rural
Share This :

ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ!

ರಾಜ್ಯದ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ.