ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

  • 15:06 PM April 16, 2023
  • belgaum
Share This :

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ.