ಅಥಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಠಳ್ಳಿ ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

  • 13:17 PM April 17, 2023
  • belgaum
Share This :

ಅಥಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಠಳ್ಳಿ ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಅಥಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಠಳ್ಳಿ ನಾಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ.