ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಬಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

  • 12:39 PM April 11, 2023
  • ballari
Share This :

ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಬಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಜಿಬಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು.