ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಭವಿಷ್ಯ

ಹೋಳಿಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ

Videos16:38 PM March 07, 2023

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

puneeth shetty

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

Top Stories

//