ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಪರದಾಟ!

  • 09:14 AM March 22, 2023
  • astrology
Share This :

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಪರದಾಟ!

ಹೊಸ ವರ್ಷವ ಶೋಭಾಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.