ರಾಮ ನವಮಿ ಇತಿಹಾಸ!

  • 11:12 AM March 30, 2023
  • astrology
Share This :

ರಾಮ ನವಮಿ ಇತಿಹಾಸ!

ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಿನವೇ ರಾಮ ನವಮಿ. ಇದರ ನೆನೆಪಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಮ ನವಮಿ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.