ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಭವಿಷ್ಯ

ತೀರಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಪ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Videos19:32 PM March 03, 2023

. ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಅದು ತಂದೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಪ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ.

puneeth shetty

. ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಅದು ತಂದೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಪ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ.

Top Stories

//