ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಗಳ!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ.

ಇದು ಪೂಮಾ ಲೋಗೋ ಅಲ್ಲ!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ.

ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ನನ್ನು ಗದರಿಸುವ ಆನೆ ಮರಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ನನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಡಿಯೋ