Free Bus Pass: 45 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಆಸಕ್ತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

First published: