Bagalakote: ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ ಹೊಟ್ಟೆ! ವೈದ್ಯರಿಂದ 187 ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್​ಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.

First published: