White Python: ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ! ಹಾವಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋದೇಕೆ? ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಿಳಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಾವು ಪರಿಣಿತ ಪವನ್. ಎಮ್. ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: