Sirsi Marikamba: ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವರಂಗು!

ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯು ನವರಂಗಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಡೀ ದೇಗುಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

First published: