Health Care: ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು..

Joint Pain : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ತೂಕವು ಆತನ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: