Benefits Of Watermelon Rind: ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ..

Water Melon Rind: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. , ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಇಡೀ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎರಡನೇ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆ.

First published: