ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದ ಐಫೋನ್​ಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದು; ಇದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದರ ಪರಿಣಾಮ!

Foot Binding: ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಆಕಾರ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

First published: