Alcohol: ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ…ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ!

Alcohol: ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿವಿದೆ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published: