Indian Driving License: ಭಾರತದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ…

Indian Driving license valid in 11 countries : ಭಾರತದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸನ್ಸ್​ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬುರುತ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಲೈಸನ್ಸ್​ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದೇಶದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

First published: