Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

Dogs: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಯಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ  ನಾಯಿಗಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಏಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

First published:

 • 17

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾಯಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಯಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಗಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ  ನಾಯಿಗಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಏಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಒಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಕಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾಯಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೊಂದಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ಹೌದು ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದಂತೆ ಕಿರುಚುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡದಿದ್ದರೂ, ನಾಯಿಗಳು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದಂತೆ ಕಿರುಚುತ್ತವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ನಾಯಿಗಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಳುವಂತಹ, ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೂಗು ಅಶುಭವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಆತ್ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Dogs Barking: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೊಗಳುವುದೇಕೆ? ಅವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆಯೇ?

  ಇನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಯಿ ಸಾಕಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.15ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES