Viral News: ಬಾಲ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​​ ಪೆನ್​ಗಳ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವನ್ನೇಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ

Ballpoint pens: ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವೂ ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.

First published: