Fish Fact: ಈ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತವಿರುತ್ತಂತೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕಗಳ ರಹಸ್ಯ ಇದು!

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: