OK ಎಂಬ ಪದವು ಎಲ್ಲಿಯದ್ದು? ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ OK ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಅನ್ನು ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

First published: