Tunnel Story: ಮನುಷ್ಯರ ಬದಲು ದೆವ್ವಗಳೇ ಓಡಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ!

ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಸುರಂಗ. ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರಾ!

First published: