ನೀವು ಧರಿಸುವ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಳಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಹುಡುಗಿಯರ ಬಳಿ ನಾನಾ ತರಹದ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸವೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟದ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅವಧಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

First published: