Indian Currency: ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸೋದಲ್ಲ! ಯಾವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ?

Indian Currency: ಬಹುತೇಕರು ಹಣವನ್ನು ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: