Inventions: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ 10 ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿವು!

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಿಚ್ಚಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಡೆನ್ನಿಸ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿದರು.

First published: