Weird Dishes: ವಿಷದ ಹಾವನ್ನೂ ತಿಂತಾರೆ, ಜೇಡವನ್ನೂ ಹುರಿದು ಟೇಸ್ಟ್​ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಗುಳುಂ ಸ್ವಾಹಾ!

ನೀವು ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಏನ್​ ಅಂತೀರಾ?

First published: