Lollipop: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್​ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್​!

LolliPop: ಬಾಲಕನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆ CPR ಕಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

First published: