Shocking: ಮೇಕೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮರ್ಮಾಂಗವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಘಾನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನಂತರ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

First published: