ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ'

  • News18
  • |
First published: