WWE ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತ! ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ

ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. 2008 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟಿವಿ ಶೋ 'ದಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಮ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬೇಸ್ಬಾಲ್ನ ಈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.

First published: