ಮೂಡ್​ ಇಲ್ಲದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ! ಗಂಡನ ಸಂತೋಷವೇ ಆಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಂತೆ!

ಮಡಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್​​ಗೆ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿಗೆ ಮಲಗುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಕಾಶವಂತೆ.

First published: