ಜನರು Triple decker ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು! ಆದರೆ ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು?

Triple decker Bus: ಬಸ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬಸ್​ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಬಸ್ಸುಗಳು ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಗರಗಳ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

First published: