Dating Offer: ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ...

ಮೊರಿಯಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

First published: