ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಬ್​ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ!

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪಬ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಪರವಾನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ ಈ ಪಬ್​ಅನ್ನು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: