ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಯಿದು; ಪುರುಷರಿಗೆ No Entry!

ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?. ಹೌದು. ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಸತ್ಯ!. ಮಹಿಳೆಯರೇ ವಾಸಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ.

First published: