ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಪೊಲೀಸ್…ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ದರೋಡೆಕೋರ!

ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಳ್ಳನಾದ ಸುದ್ದಿ. ಹೌದು. ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವೇಳೆಗೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ!. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ ಯಾರು? ಆತನ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

First published: