ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫಿನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ!

Living with the Dead: ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೃತ ಕುಟುಂಬ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

First published: