‘ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್‘​ಗಳ ಕಮಾಲ್​..!

 • News18
 • |
First published:

 • 15

  ‘ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್‘​ಗಳ ಕಮಾಲ್​..!

  ನೋಡಲು ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ‘ಜಿಂಗಲ್ ಟ್ರಕ್‘ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 25

  ‘ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್‘​ಗಳ ಕಮಾಲ್​..!

  ಬಣ್ಣ- ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಟ್ರಕ್​ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದವು.

  MORE
  GALLERIES

 • 35

  ‘ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್‘​ಗಳ ಕಮಾಲ್​..!

  1920 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್​ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

  MORE
  GALLERIES

 • 45

  ‘ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್‘​ಗಳ ಕಮಾಲ್​..!

  ಲಾರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 55

  ‘ಜಿಂಗಲ್​ ಟ್ರಕ್‘​ಗಳ ಕಮಾಲ್​..!

  ಲಾರಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮಣಿ, ಕನ್ನಡಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES