ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ; ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಶಿಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲೈವ್ ಬೀಟ್ಟಿ ಎಂಬ ನಾರ್ತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ‘ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ಮಮ್ಮಿ‘  ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

First published: