ಸಾಕುನಾಯಿ, ಕೋಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ 40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಆತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

First published: