6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 62 ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ, 5 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್​; ಸ್ಪೇನ್ ರಾಜನ ಬೆಡ್​ರೂಂ ರಹಸ್ಯ!

Viral Story: ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜರುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕೆಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟೇನ್ ಮಾಜಿ ರಾಜನ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ….

First published: